Jesus, min Jesus

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 29

Tunes

Lyrics

  • Poet: Erik August Skogsbergh (1850–1939)
  • Copyright: public domain

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 29

1. Jesus, min Jesus, som uppå korset
För mina synder offrade dig!
Lär mig att älska och dig att vörda,
Du som i döden älskade mig.

2. Intet, nej intet du ville spara
Blott för att frälsa min dyra själ.
Skulle ej jag då helt dig tillhöra,
Du som i allt har stält det så väl!

3. Dyraste Jesus, tag då mitt hjerta,
Tag mig med kropp och själ som jag är,
Att jag må helt och lydigt dig följa,
Din helt få vara, frälsare kär.