Helsokällan flödde

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Also known as Hälsokällan flödde.

Sheet music

Using the tune 'Kjellman' as seen in Jubelklangen, 1896, no. 48

Publications

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 48

1. Helsokällan flödde
Ifrån nåden fram,
När vår Jesus blödde
Uppå korsets stam.

2. Skriften höres ljuda:
Hon är öppen, fri,
Hvem kan mig förbjuda
Bada deruti?

3. Helsa kan hon gifva
Och den sorgsna frid,
Trötta kan hon lifva,
Kraft hon ger i strid.

4. När mitt hjerta gråter
Under sorgen tung,
Flyr jag dit, och åter
Känner jag mig lugn.

5. Hon är min förtjusning,
Här är jag så säll.
Vid den källans susning
Somnar jag hvar qväll.

6. Morgon, när jag vaknat,
Läskar jag mig här.
Aldrig har jag saknat
Fröjd och glädje der.

External Lyrics

  • Lyrics from the Cyberhymnal™—Potentially a translation of this hymn into English, although if so, it's not at all a literal translation. The English translation at this URL is called, 'The Healing Fountain'.

References