Han tände lyktor i den mörka dimman

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Swedish version using the tune 'O store Gud' as arranged in Jubelklangen, 1896, no. 221 (p. 226–227)

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 221

  • Title in book: Pris vare Gud!
    • Note: Lots of hymns have this title (much as with 'Praise God from Whom All Blessings Flow')—so that is why the article goes by the first line.
  • Author's name signed as E.G—N.
1. Han tände lyktor i den mörka dimman,
Der han på himlens stjernegata for,
Och på hans allmagtsord i morgontimman
Steg solen fram på fästets höga kor;

Refrain.
Och sången ljöd i tusen stämmors ljud:
Pris vare Gud, pris vare Gud!
Och sången ljöd i tusen stämmors ljud:
Pris vare Gud, pris vare Gud!

2. Han vatten göt från himlens höga salar,
Och hvalar lekte uti böljan blå,
Och bäckar sorlade i gröna dalar
Emellan blomsterhöljda stränder då;

3. Och vid en fläkt från himlens andeländer
På söderns kullar cedrar sprungo opp,
Och hjordar betade på gröna stränder,
Och trastar drillade i furans topp;

4. Han gjorde menskobarn med sina händer
Af jordens stoft i lifvets morgonstund,
Och barnets engel log på sköna stränder
Vid lifvets vårfläkt uti Edens lund;

References