Am I a Soldier of the Cross?

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Swedish version using tune from Jubelklangen, 1896, no. 43

Tunes

Lyrics

Swedish lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 43

  • Swedish translator: Unknown Translator
    • The translation takes some liberties
  • Swedish title: Om jag en korsets stridsman är
1. Om jag en korsets stridsman är,
Som följa vill Guds lam,
Hans namn jag må bekänna här
Och för hans sak stå fram.

Refrain.
O Herre, hjelp mig bära då
Mitt kors hvar dag och med dig gå,
Att sist jag kronan bära må
Och prisa dig i höjd.

2. Skall jag ej möta fiender,
Ej synden emotstå?
Månn’ verlden hafver nåden kär,
Är hon min vän också?

3. Då kamp må segern föregå,
Föröka du mitt mod.
Blir striden hård, jag kraft skall få
Af ordet, Herre god.

4. Väl mig, om jag i denna strid
Skall dö, jag segrar än
Och ser framför mig evig frid
Hos dig i himmelen.

References

External Links