Joy to the World

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet Music

Sheet music using the tune, 'Antioch' as seen in Latter-day Saint Hymns, 1927, no. 188

Sheet music using the tune from Zions Sånger, 1910, no. 28

Swedish

English (text taken from Latter-day Saint Hymns, 1927, no. 188)

Sheet music using the tune, 'Arlington' as seen in Jubelklangen, 1896, no. 59

Swedish

English (text taken from Latter-day Saint Hymns, 1927, no. 188)

External Sheet Music Links

Tunes

Lyrics

External Lyrics

Lyrics from Latter-day Saints Hymns, 1927, no. 188

1. Joy to the world! the Lord will come
And earth receive her King:
Let ev’ry heart prepare Him room,
And Saints and angels sing,
And Saints and angels sing,
And Saints and Saints and angels sing.

2. Rejoice! rejoice! when Jesus reigns,
And Saints their songs employ,
While fields and floods, rocks, hills, and plains,
Repeat the sounding joy,
Repeat the sounding joy,
Repeat, repeat the sounding joy.

3. No more will sin and sorrow grow,
Nor thorns infest the ground;
He’ll come and make the blessings flow
Far as the curse was found.
Far as the curse was found,
Far as, far as the curse was found.

4. Rejoice! rejoice! in the Most High!
While Israel spreads abroad
Like stars that glitter in the sky,
And ever worship God,
And ever worship God,
And ever, and ever worship God.

Lyrics from A Collection of Sacred Hymns for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Europe, 1840

Hymn 10
C.M.
1. Joy to the world! the Lord will come!
And earth receive her King;
Let every heart prepare him room,
And saints and angels sing.

2. Rejoice! rejoice! when Jesus reigns,
And saints their songs employ:
While fields, and floods, rocks, hills and plains,
Repeat the sounding joy.

3. No more will sin and sorrow grow,
Nor thorns infest the ground;
He'll come and make the blessing flow,
Far as the curse was found.

4. Rejoice! rejoice! in the Most High,
While Israel spread abroad,
Like stars that glitter in the sky,
And ever worship God.

Swedish lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 59

1. Stor fröjd, ty Jesus kommen är!
O verld, tag mot din kung.
Din hjertas hyllning honom bär,
Och högt hans ära sjung.

2. Stor fröjd, ty Jesus spiran bär!
O men’ska, sjung hans pris.
Må berg och dalar fjerran, när
Instämma på sitt vis.

3. Vår konung verlden styr med nåd
Och med rättfärdighet.
Vi prisa må hans frälsningsråd,
Hans magt och härlighet.

Swedish lyrics from Zions Sånger, 1910, no. 28

  • Swedish translator: Unknown Translator
  • Note: the meaning has been changed significantly, but it still shows signs of being a translation of the text, and is ascribed to Isaac Watts.
  • Note: Although this is from an old publication relating to The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, it is not like the translation used in the newer Swedish hymnals of the same Church.
1. Gläd dig, o jord! se Herren vill
På jorden bland oss bo!
Nu hvarje själ sig rede till,
Att gå till Zions ro.

2. Gläd dig, du jord och män’skors tal,
För Segervinnaren!
Låt mark och klippa, höjd och dal
Genljuda om vår vän.

3. Ej synd, ej sorg, ej bittra kval
Må störa hjärtats frid;
Han komma skall från himlens sal
Just i beläglid tid.

4. Gläd dig, ty Herren gör dig ren,
Förbannelsen förgår!
Lik stjärnors glans sprid ut ditt sken
I tusenårig vår.

References

External Links