Yield Not to Temptation

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Swedish sheet music using tune from Jubelklangen, 1896, no. 53

Tunes

Lyrics

External Lyrics

Swedish lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 53

1. Låt synden ej råda,
För frestelsen fly.
Hvar seger dig hjelper
Att vinna en ny.
Mot lustarne vaka,
Och strid som en man.

Refrain.
Se stadigt på Jesus,
Se stadigt på Jesus,
Se stadigt på Jesus,
Dig seger ger han.

2. Fly onda kamrater,
Mot skämt var på vakt,
Guds namn håll i vördnad,
Han derpå ger akt.
Gör allting med allvar,
Var vänlig och sann.

3. Och honom, som vinner,
Är kronan beskärd.
I tron skall du vinna,
Fast mörk är din färd.
Dig Gud kan bevara,
Dig stärka han kan.

References