Vänner, jag är stadd på resa

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 74

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 75

1. Vänner, jag är stadd på resa
Emot himlens perleport.
Gerna ville jag berätta
Om allt godt mig Herren gjort.

Refrain.
Ära, ära, halleluja!
Blott en främling här jag går.
Jag är stadd på väg till Sion,
Snart uti mitt hem jag står.

2. Herren Jesus mig har funnit
Och sin kärlek hos mig tändt.
Ifrån syndens mörka öken
Han mitt hjertas fötter vändt.

3. Nu min själ af glädje fylles,
Sjunger högt hans kärleks pris.
Bortom verldens nöd och mödor
Ser jag himlens paradis.

4. Jag skall än min Jesus skåda
Vid min lefnads slut och vet,
Att min harpa då skall klinga
Till hans lof i e vighet.