Snart är jag hemma

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 60

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 60

1. Snart så sluta jordens strider,
Snart får jag till Jesus gå.
O hvad fröjd det en gång blifver,
Att till sist för tronen stå!

Refrain.
Snart är jag hemma, snart är jag hemma,
Fri från sorger och besvär.
Snart är jag hemma, snart är jag hemma,
Der vår Jesus är.

2. Tänk att slutligt skåda Jesus,
Som jag här har trott uppå,
Och att få Guds lof uppstämma
Och på himlens harpor slå.

3. Tänk, Guds barn från alla orter
Skola samlas hemma der,
Och få mötas med hvarandra
För att aldrig skiljas mer.

4. Der det blir mig godt att vara,
Att för evigt bo hos Gud,
Hvarest lammets bröllop firas
Under himlasångens ljud.

External lyrics

English lyrics from the Cyberhymnal™

  • English title: 'Soon in the Homeland'
  • English translator: Signe L. Bennett (1900–1996)
    • Translation copyright: Unknown (publication date is also unknown)