Sjung en sång till Jesu ära

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 22

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 22

1. Sjung en sång till Jesu ära,
Som så vårdar sina kära.
O hvad kan den själ förfära,
Som han återlöst!

2. Med sitt blod, som för oss runnit
Han de bundna frihet vunnit,
Han de vilsna återfunnit,
Och i famnen bär.

3. Genom öknen han oss leder,
Sänder bröd från himlen neder,
Der han väntar på och beder
För sin köpta brud.

4. Snart, ja, snart den kärleksrike
Vi få se och varda like,
Snart vi få i fridens rike
Höja bättre sång.