Sjung den igen

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 66

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 66

1. Sången om Jesus, o sjung den igen,
Sjung den igen, sjung den igen.
Intet på jorden är skönt såsom den,
Sjung den igen, igen.

Refrain.
Jesus, vår vän!
O huru skönt det klingar!
Sången om Jesus är ljufligast än,
Sjung den igen, igen.

2. Ljufligt den stärker vår tro och vårt hopp,
Sjung den igen, sjung den igen.
Bojor och fängelser bryter den opp,
Sjung den igen, igen.

3. Sjung den för dem, som Guds kärlek försmått,
Sjung den igen, sjung den igen.
Sången kan göra hvad ord ej förmått,
Sjung den igen, igen.

4. Sjung den för barnen, som här kring dig gå,
Sjung den igen, sjung den igen.
Kanske de ock vilja instämma då,
Sjung den igen, igen.