Sjung då om seger

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 70

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 71

1. Tänk, huru stort, att vår Jesus har vunnit
Öfver vår ovän och synd och död.
Han är vår konung, i honom vi funnit
Sällhet och frid uti öfverflöd.

Refrain.
Sjung då om seger, ja, sjung då om seger,
Himlarnes rike hör barnen till.
Jesus har vunnit, och all magt han eger;
Han oss för riket bevara vill.

2. O, hur saligt, Guds barn att få vara
Redan i ungdomens ljufva vår,
Följa den sälla och lyckliga skara,
Som vid Guds hand upp till himlen går!

3. Snart kommer frälsaren åter till jorden
För att till sig hemta skaran sin.
Då få vi höra de ljufliga orden:
Kommen, I mina, i riket in.