Sjung, sjung nu på barnavis

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 58

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 58

1. Nu vid Jesu korsbaner
Barn, en skara stor, man ser,
Som i alla land, från strand till strand
Till himlens sig beger.
Indiens och Kinas små
Sluta sig till oss också
På vår pilgrimsfärd från synd och flärd
Att lifvets krona få.

Refrain.
Sjung, sjung nu på barnavis,
Sjung, sjung Herrens Jesu pris.
Sjung, sjung nu på barnavis,
Instämma i vår fröjdesång.

Bass/tenor lyrics in part of the refrain.
Sjung, tills alla barn en gång

2. Medan fritt vårt hjerta slår
I vår ungdoms sköna vår.
Tåga vi med fröjd till Sions höjd,
Dit frestelsen ej når.
Kom nu med oss, en och hvar;
Rum för alla Jesus har.
Aldrig bör din själ då bli en träl
I syndens bojor qvar.

3. Redan hemma stå hos Gud
Många barn i snöhvit skrud,
Som i smått och stort Guds vilja gjort
Och gerna lydt hans bud.
Snart vi samlas få hos dem
I vårt sälla fadershem,
Der vi sjunga få och harpan slå
I Guds Jerusalem.