Sjung, min själ, hans kärlek stor

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 57

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 57

1. Sjung, min själ, med tacksam fröjd
Om hans kärlek, som från höjd
Skådar öfver slägtet ner
Och sin nåd oss dagligt ger.

Refrain.
Sjung, min själ, hans kärlek stor.

2. Jord och himmel har han gjort,
Allt är hans, båd’ smått och stort.
O hvad äro vi, att han
Så oss alltid älska kan?

3. Gud, så kärleksfull och god,
Har oss frälst med Jesu blod
Och, att vi ej villas må,
Låter anden med oss gå.

4. Sjung, min själ upphöj hans namn,
Tills du kallas i hans famn.
Under lifvet lita blott
På hans kärlek för allt godt.