Sabbatsdag, hur skön du är

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet Music

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 14

1. Sabbatsdag, hur skön du är!
Skänkt af Gud—jag har dig kär.
Kom, o kom, att än en gång
Samla oss till bön och sång.

2. Efter arbetsveckans strid
Få vi sitta ned i frid.
Vid vår faders rika bord,
Lyssnande till nådens ord.

3. Gud, vår Gud, till dig vi se,
Gif oss rik välsignelse.
Låt ditt evangelium
Ljuda klart på alla rum.

4. Låt i dag ditt helga ord
Göra under på vår jord.
Våra arma själar föd,
Herde god, med lifvets bröd.

5. Kom och mången byte tag
Från den starke denna dag.
Berga mången kärfve in
Uti himlaladan din.

6. Herre, komme snart den tid,
Då vi efter lifvets strid
Uti evig sabbatsro
Få i dina gårdar bo.