Sälla dag

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 54

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 54

1. Hör sabbatsklockans klang så skön;
Sälla dag, sälla dag!
Den kallar oss till lof och bön;
Sälla dag, sälla dag!
O sabbatsdag, du är oss kär,
Ty du af Gud välsignad är,
Och frid och lugn du till oss bär,
Sälla dag, sälla dag!

2. I dag ur grafven Jesus gick;
Sälla dag, sälla dag!
Och banesåret döden fick;
Sälla dag, sälla dag!
Ty låt oss alla fröjdas då,
Må sången upp mot himlen gå,
Och englar stämma in också!
Sälla dag, sälla dag!

3. En hvila dock oss väntar än,
Sälla dag, sälla dag!
En sabbatsro i himmelen;
Sälla dag, sälla dag!
Der skall församlingen en gång,
För evigt löst från synd och tvång,
Förenas i en bättre sång—
Sälla dag, sälla dag!