På Jakobs Gud

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet Music

From Jubelklangen, 1896, no. 33

Meter changed to C.M.D.; transposed down to C. Add lyrics in C.M.D. to the LilyPond file below, and compile:

Tunes

Tune from Jubelklangen, 1896, no. 33

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896

1. Nu min frälsningssak är klar och god,
Min själ har gjort sitt val:
Jag mig anförtror i Herrens hand
För mina dagars tal.

Chorus:
På Jakobs Gud vill jag bygga mitt hopp,
På Jakobs Gud vill jag tro.
I all nöd och sorg är han mig en borg,
Der jag så trygg får bo.

2. O hvad mer, om här i ödemark
Min bädd blir stenen hård,
Den till Herrens trofasthet skall bli
En dyrbar minnesvård.

3. Så jag vandrar glad mot ljusets land
På farlig ökenstig,
Ty jag hört hans löftesord: "Jag skall
Ej öfvergifva dig."

4. Blott hos Jakobs Gud är salighet
För gammal och för ung.
Om du ej förut på honom trott—
O tro i dag och sjung: