O store Gud (How Great Thou Art)

From HymnWiki
(Redirected from O store Gud!)
Jump to: navigation, search

Original Swedish title: O store Gud!

Sheet Music

4/4 Swedish version using the tune 'O store Gud' as arranged in Svenska Missionsförbundets Sångbok, 1903 (no. 5)

3/4 Swedish version using the tune 'O store Gud' as arranged in Jubelklangen, 1896, no. 222 (p. 226–227)

3/4 Swedish version using the tune 'O store Gud' as arranged in Herde-rösten, 1892, no. 91 (p. 88–89)

 • PDF (both) | PDF 1 | PDF 2
  • (Two pages with all nine verses, but only the first refrain; both pages contain the same music, but just have different verses of lyrics)
 • MIDI 1 | MIDI 2
  • MIDI 2's ending is more like the modern arrangement.
 • LilyPond (both) | LilyPond 1 | LilyPond 2
 • Copyright: public domain (as a reminder, this only means it's public domain in the USA; it doesn't refer to other countries)
  • Swedish copyright expires at the end of 2010.
 • Contributor: Veramet 2010

Tunes

 • O store Gud, by Unknown Composer—supposedly a Swedish folk melody (published in 3/4 time in 1891; published in 4/4 time in 1894)
  • Herde-rösten, 1892 gives Andrew L. Skoog as the composer. This could use a little verification, however—but it seems no research has revealed anyone else with a possible claim on the tune.
   • Does anyone have any idea where the claim that it is a Swedish folk tune came from? However, that could have been another way of saying that the composer was anonymous/unknown, back in the day. Veramet 02:46, 8 September 2010 (MDT)
  • Copyright: Pre-1923 versions are public domain (there are several). Stuart K. Hine's popular arrangement is definitely copyrighted. There are public domain arrangements in Herde-rösten, 1892 and Jubelklangen, 1896 (see the sheet music above); these may or may not be based on the version Carl Boberg did in 3/4 time, but more research is required to find out for sure.

Lyrics

 • Poet: Carl Boberg (1859–1940), written in 1885
 • Copyright: public domain
  • This refers to the original Swedish text's copyright in the United States. The copyright in Sweden expired at the end of 2010. Copyright still exists on most (if not all) translations (including English!)
 • German Translation: Manfred von Glehn (1867–1924)
 • Russian Translation: Ivan S. Prochanov
 • English Translation: Stuart K. Hine (1899–1989) (translated in the late 1930's)
  • English translation copyright: © 1953 by Stuart K. Hine for world rights (except North and South America); © 1953, Renewed 1981 by Manna Music, Inc., P.O. Box 218, Pacific City, OR 97135 for North and South America. International copyright secured. All rights reserved.

Swedish lyrics from Sionsharpan, 1890 (p. 10–11; no. 12)

O store Gud!

1. O store Gud, när jag den verld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmaktsord,
Hur der din visdom leder lifvets trådar
Och alla väsen mättas vid ditt bord;

Refrain.
Då brister själen ut i lofsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
Då brister själen ut i lofsångsljud:
O store Gud! O store Gud!

2. När jag betraktar himlens höga under,
Der gyllne verldsskepp plöja etern blå,
Och sol och måne mäta tidens stunder
Och vexla om, som tvänne klocker gå;

3. När jag hör åskans röst i stormen brusa
Och blixtens klingor springa fram ur skyn,
När regnets kalla, friska vindar susa
Och löftets båge glänser för min syn;

4. När vestanvindar susa öfver fälten,
När blommor dofta omkring källans strand,
När trastar drilla i de gröna tälten,
Ur furuskogens tysta, dunkla rand;

5. När jag i bibeln skådar alla under,
Som Herren gjort sen förste Adams tid,
Hur nådefull han varit alla stunder
Och hjälpt sitt folk ur lifvets synd och strid;

6. När jag hör dårar i sin dårskaps dimma
Förneka Gud och håna hvad han sagt,
Men ser likväl, att de hans hjälp förnimma
Och uppehållas af hans nåd och makt;

7. Och när jag ser hans bild till jorden sväfva
Och göra väl och hjälpa öfverallt,
När jag ser satan fly och döden bäfva
För Herren i förklarad korsgestalt;

8. När tryckt af syndens skuld jag faller neder
Vid nådens tron och ber om nåd och frid
Och han min själ på rätta vägen leder
Och frälsar mig från all min synd och strid;

9. När slutligt alla tidens höljen falla,
Och i åskådning byter sig min tro,
Och evighetens klara klockor kalla
Min frälsta ande till dess sabbatsro;

(Lyrics for the chorus for the last verse.)
Då brister själen ut i lofsångsljud
Tack, gode Gud! Tack, gode Gud!
Då brister själen ut i lofsångsljud
Tack, gode Gud! Tack, gode Gud!

Swedish lyrics from Herde-rösten, 1892, no. 91 (p. 88–89)

1. O, store Gud, när jag den verld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmagtsord,
Hur’ der din vishet leder lifvets trådar,
Och alla väsen mättas vid ditt bord:

Chorus.
Då brister själen ut i lofsångsljud:
O, store Gud, o, store Gud!
Då brister själen ut i lofsångsljud:
O, store Gud, o, store Gud!

2. När jag betraktar himlens höga under,
Der gyllne verldsskepp plöja etern blå,
Och sol och måne mäta tidens stunder
Och vexla om som tvenne klockor gå:

3. När jag hör åskans röst bland stormen brusa,
Och blixtens klingor springa fram ur skyn,
När regnets kalla, friska vindar susa,
Och löftets båge glänser för min syn:

4. När vestanvindar susa öfver fälten,
När blommor dofta omkring källans strand,
När trastar drilla i de gröna tälten,
Ur furuskogens tysta, dunkla rand:

5. När jag i Bibeln skådar alla under,
Som Herren gjort se’n förste Adams tid;
Hur nådefull han varit alla stunder,
Och hjelpt sitt folk ur lifvets synd och strid.

6. När jag hör dårar i sin dårskaps dimma
Förneka Gud och håna hvad han sagt,
Men ser likväl, att de hans röst förnimma
Och uppehållas af hans nåd och makt.

7. Och när jag ser hans bild till jorden sväfva
Och göra väl och hjelpa öfver allt;
När jag ser satan fly och döden bäfva
För Herren i förklarad korsgestalt.

8. När tryckt af syndens skuld jag faller neder
Vid nådens tron och ber om nåd och frid,
Och han min själ på rätta vägen leder
Och frälsar mig från all min synd och strid:

9. När slutligt alla tidens höljen falla,
Och i åskadning byter sig min tro,
Och evighetens klara klockor kalla
Min löste ande till dess sabbatsro:

Swedish lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 222

1. O store Gud! när jag den verld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmagtsord,
Hur der din vishet leder lifvets trådar,
Och alla väsen mättas vid ditt bord—

Refrain.
Då brister själen ut i lofsångsljud:
O store Gud, o store Gud!
Då brister själen ut i lofsångsljud:
O store Gud, o store Gud!

2. När jag betraktar himlens höga under,
Der gyllne verldsskepp plöja etern blå,
Och sol och måne mäta tidens stunder
Och vexla om, som tvenne klockor gå—

3. När jag hör åskans röst bland stormen brusa,
Ser blixtens klingor springa fram ur skyn,
När regnets kalla, friska vindar susa,
Och löftets båge glänser för min syn—

4. När vestanvindar susa öfver fälten,
När blommor dofta omkring källans strand,
Ur furuskogens tysta, dunkla rand—

Lyrics from Svenska Missionsförbundets Sångbok, 1903 (no. 5)

1. O store Gud, när jag den värld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmaktsord,
Hur där din visdom leder lifvets trådar,
Och alla väsen mättas vid ditt bord;

Refrain (for verses 1–8):
Då brister själen ut i lofsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
Då brister själen ut i lofsångsljud:
O store Gud! O store Gud!

2. När jag betraktar himlens höga under,
Där gyllne världsskepp plöja etern blå,
Och sol och måne mäta tidens stunder
Och växla om, som tvenne klockor gå;

3. När jag hör åskans röst i stormen brusa,
Och blixtens klingor springa fram ur skyn;
När regnets kalla, friska skurar susa,
Och löftets båge glänser för min syn;

4. När sommarvinden susar öfver fälten,
När blommor dofta invid källans strand,
När trastar drilla i de gröna tälten
Vid furuskogens tysta, dunkla rand;

5. När jag i bibeln skådar alla under,
Som herren gjort se’n förste Adams tid,
Hur nådefull han varit alla stunder
Och hjälpt sitt folk ur lifvets synd och strid

6. När jag hör dårar i sin dårskaps dimma
Förneka Gud och håna, hvad han sagt,
Men ser likväl, att de hans hjälp förnimma
Och uppehållas af hans nåd och makt;

7. Och när jag ser hans bild till jorden sväfva
Och göra väl och hjälpa öfverallt;
När jag ser satan fly och döden bäfva
För herren i förklarad korsgestalt;

8. När tryckt af syndens skuld jag faller neder
Vid herrens fot och ber om nåd och frid,
Och han min själ på rätta vägen leder
Och frälsar mig från all min synd och strid;

9. När slutligt alla tidens höljen falla,
Och i åskådning byter sig min tro,
Och evighetens klara klockor kalla
Min frälsta ande till dess sabbatsro;

Refrain (for verse 9):
Då brister själen ut i lofsångsljud:
Tack, gode Gud! Tack, gode Gud!
Då brister själen ut i lofsångsljud:
Tack, gode Gud! Tack, gode Gud!

External Lyrics