O min nya sång!

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 42

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 42

1. Utaf anden lyft ifrån jorden en gång,
En Johannes fick höra den himmelska sång.
Härligt sjöngs den af helgonen omkring Guds tron,
Till dess himlen genljöd af dess klangfulla ton.

Refrain.
O min nya sång,
O min nya sång!
Jag har börjat den här—
O min nya sång!
Pris och lof och ära och starkhet vare Gud ifrån evighet och till evighet!

2. “Ära vare lammet, som köpt oss åt Gud!”
Evigt tonar den himmelska lofsångens ljud.
Nya jorden och himlarne svara igen:
“Ära, halleluja, vare lammet! Amen.”

3. Snart skall Jesus komma i ära och magt
För att hemta de sina till sig, som han sagt.
Då fullkomligt hos honom en evighet lång
Får jag sjunga min nya, min himmelska sång.

Alto/tenor/bass lyrics in the refrain.
Jag har börjat att öfva min nya sång,
Jag har börjat att öfva min nya sång.
Jag har börjat den nya sången här,
Jag har börjat min nya sång.
Pris och lof och ära och starkhet vare vår Gud ifrån evighet och till evighet.