O, Betlehems stjerna

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 62

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 63

1. Som fordom i fjerran österland
En stjerna sågs blänka på himlens rand—
En ledstjerna klar på visdomens stig,
Så tindrar en stjerna och lyser för mig.

Refrain.
O, Betlehems stjerna, så skön och klar!
Du bär än den glans, som du fordom bar.
I salig tillbedjan följer jag dig.
Du tindrande stjerna, som lyser för mig.

2. “Ett barn är oss födt”— o, ljufva ord!
En Gudason gästar vår arma jord;
Det heliga minnet är på min stig
En tindrande stjerna, som lyser för mig

3. Ej moln mägtar skymma stjernan klar,
Ej middagens gloria dess glans förtar;
När dödsskuggans natt omhöljer min stig,
Den tindrande stjernan hon lyser för mig.

4. På verlden hon strålar evigt blid
Och helsar hvar menska med himmelsk frid;
Till betlehems gäst hon leder min stig
Den tindrande stjernan, som lyser för mig.

Alto and tenor lyrics for the first musical phrase of the refrain.
O Betlehems understjerna, så skön, o så skön och klar.