Nu vi samlats i ditt namn

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 32

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 32

1. Nu vi samlats i ditt namn:
Jesus, var oss nära
Och uti din hulda famn
Värdes sjelf oss bära.

2. Tolka du för oss ditt ord,
Så att rätt vi höra.
Låt din ande blifva spord,
Lär oss ordet göra.

3. Lär oss taga väl i akt
Hvad du oss vill gifva,
Så att, som du sjelf har sagt,
Saliga vi blifva.

4. Må din säd i hjertat gro,
Rika frukter bära,
Lär oss du att barnsligt tro,
Lefva till din ära.