Nearer the Cross

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Swedish sheet music using tune from Jubelklangen, 1896, no. 83

Tunes

Lyrics

Swedish lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 83

1. “Närmare korset,” sjunger jag,
Närmare jag kommer.
Närmare korset dag för dag,
Närmare jag kommer.
Närmare frälsaren så god,
Närmare källan fyld med blod,
Närmare sårens purpurflod,

Refrain.
Närmare jag kommer. Närmare jag kommer.

2. Närmare nådens tron— hur väl!
Närmare jag kommer.
Ljufligen mättas der min själ,
Närmare jag kommer.
Stärkt till min tro, mer klart jag ser
Jesus, som kom för mig hit ner,
Honom jag vill ock likna mer—

3. Närmare målet för mitt hopp,
Närmare jag kommer.
Redan med fröjd jag ser dit opp,
Närmare jag kommer.
Närmare hvilans ljufva rön,
Närmare ock min segerlön,
Närmare kronan evigt skön,