Närmare hemmet

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 79

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 79

1. En ljuf, högtidlig tanke
Mig ofta genomfar:
I dag jag närmare hemmet är,
Än förr jag varit har.

Refrain.
Närmare hemmet, (i dag)
Närmare hemmet (i dag)
Närmare hemmet i dag
Än någonsin förut.

2. Ja närmre fadershuset
Med rum förutan tal,
Och närmre helgonens syskonkrets
I himlens tempelsal.

3. Och närmare den staden,
Der bördan lägges ner,
Och korset bytes mot kronan ut,
Den Gud de sina ger.

4. O Jesus, räck mig handen
Uti det sista slag;
Ty kanske närmare än jag tror
Jag är mitt hem i dag.