När skall vårt öga

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet Music

Transcribed from Zions Sånger, 1910

Tunes

Lyrics

Lyrics from Zions Sånger, 1910 (no. 73)

1. När skall vårt öga Skåda dig, Zion, Guds stad?
När från det höga Kommer Förlossaren glad?
När från det höga Kommer Förlossaren glad?

2. Herren tilldömer Höghet och ära och makt
Till den ej glömmer, Hvad han om Zion har sagt.
Till den ej glömmer, Hvad han om Zion har sagt.

3. Arfvet på jorden Gud vill till alla bestå,
Hvilka de orden, Som han har talat, förstå.
Hvilka de orden, Som han har talat, förstå.

4. Därför vi draga Hemåt i brödraförbund,
Hvar vi mottaga Vishet ur visdomens brunn.
Hvar vi mottaga Vishet ur visdomens brunn.