När Jesus jag eger

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet Music

Version from Jubelklangen, 1896 no. 67

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896 no. 67

1. När Jesus jag eger, så eger jag allt.
Jag vet, att han har sina englar befalt,
Att de skola bära på händren mig hem
Till Guds nya stad, Jerusalem.

2. När Jesus jag eger, så eger jag allt.
Ja äfven när hjertat käns ödsligt och kallt,
Så är han min helsa, mitt lif och min frid
Och förer mig hem trots sorg och strid.

3. När Jesus jag eger, så eger jag allt.
Fast jag såsom Jakob får känna mig halt,
Dock föres jag hemåt mot sällhetens höjd,
Der vinkar mig kronan—o hvad fröjd!