Min vän är min

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 9

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 9

1. Min vän, min vän
Är min och jag är hans.
På jord, på jord
Ej sådan glädje fans
Som den att ega Jesus Krist;
Se, det är fröjd förutan brist,
Se, det är fröjd, ja det är fröjd förutan brist.
Se, det är fröjd, ja det är fröjd förutan brist.

2. Han har, han har
Sin Ande till mig sändt
Och ljus, och ljus
Uti mitt hjerta tändt:
Jag ser min faders kärlekshöjd
Och smakar nådens ljufva fröjd,
Och smakar nådens, smakar nådens ljufva fröjd.
Och smakar nådens, smakar nådens ljufva fröjd.

3. Nu vet, nu vet
Jag ock, på hvem jag tror,
Jag vet, jag vet,
Att i mitt hjerta bor
Min Gud och frälsare så kär,
Som alla verldars herre är.
Som alla verldars, alla verldars herre är.
Som alla verldars, alla verldars herre är.