Min framtidsdag är ljus och lång

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune 'Future' as seen in Jubelklangen, 1896, no. 86

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 86

1. Min framtidsdag är ljus och lång.
Den räcker bortom tidens tvång,
Der Gud och lammet säll jag ser,
Och ingen nöd skall vara mer.

2. Ett oförgängligt arf jag har,
I himlen är det i förvar.
Och under pröfvotiden här
Min fader ger hvad nyttigt är.

3. Pris vare Gud, som stält det så!
Nu slipper jag att ängslig gå.
För mig han ensam sörja vill,
Och då bör jag ej hjelpa till.

4. Så har jag frid uti min själ
Och sjunger glad: nu allt är väl.
Jag vandrar trygg vid faderns hand,
Han leder mig till lifvets land.

5. Men Herre Jesus, lär du mig
Att lefva mera helt för dig
Den lilla tid jag har igen
På vägen hem till himmelen.

External Lyrics