Mera lik Jesus

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 19

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 19

1. Salig jag är nu genom tron,
Frälst genom nåden i Guds son.
Hvad kan jag önska mer? Jo si,
Mera lik Jesus vill jag bli.

Refrain.
Mera lik Jesus, mera lik Jesus,
Mera från synden och verlden fri:
Mera lik Jesus, mera lik Jesus,
Mera lik Jesus vill jag bli.

2. Tåligt och ödmjuk såsom han,
Stark uti frestelsen och sann,
Höjd öfver allt bedrägeri—
Mera lik Jesus vill jag bli.

3. Mera mot alla kärleksfull,
Mera frimodig för hans skull,
Mera till bönen böjd och fri—
Mera lik Jesus vill jag bli.

4. Honom jag skåda skall en dag.
Nu i min glädje sjunger jag,
Sjunger med barnslig melodi:
Mera lik Jesus skall jag bli.