Lofven Gud med glädjesång

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 2

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 2

1. Lofven Gud med glädjesång
Uti hans helgedom,
Och i fästet af hans magt
Lofsjungen Herranom.

Refrain.
Lofva honom, allt hvad anda har;
Gif åt Gud din lofsång ren och klar.
För hans kärlek, allom uppenbar
Sjung hans pris, halleluja!

2. Lofven för hans gerningar,
Hans stora härlighet.
Hyllen med en värdig sång
Hans höga majestät.

3. Lofven med basuners ton
Och cittrans, harpans ljud.
Ja, till puka, strängaspel
Och flöjt lofsjungen Gud.

4. Lofven med cymbalers klang,
Välljudande och klar.
Allt lofsjunge Jehova,
Allt, allt hvad anda har.