Ljufva röst

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 87

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 87

1. “Följen mig,” en stämma ljuder,
Full af kärlek, frid och tröst.
Det är Jesu milda stämma,
Det är herdens ljufva röst.

Refrain.
Ljufva röst, milda röst,
Full af kärlek, frid och tröst!
O hur kan jag blifva borta,
När jag hör min herdes röst!

Tenor/bass refrain.
Röst, ljufva röst, röst, milda röst,
Full af kärlek, frid och tröst!
O hur kan, o hur kan jag blifva borta,
När jag hör, när jag hör min herdes röst!

2. Herden sjelf går fram för fåren,
Kallar dem så huldt vid namn.
Tröttna de och blifva matta,
Bjuder han dem i sin famn.

3. Klena hjorden ömt han vårdar,
Skyddar den mot ulfvens tand.
Hör han säger, oss skall ingen
Kunna rycka ur hans hand.

4. I hans hjord der vill jag vara,
Ligga tätt intill hans bröst,
Och jag är så trygg, så salig,
När jag hör hans ljufva röst.