Let the Savior In

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Swedish sheet music using tune from Jubelklangen, 1896, no. 81

Tunes

Lyrics

Swedish lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 81

1. Hör, din själavän det är,
Som vill in hos dig.
Skall du svara honom kallt:
“O gå bort från mig”?
Han i allt vill stå dig bi,
All din synd han vill aftvå.

2. Ingen klappar såsom han
På ditt hjertas dörr.
Ej som främling står han der,
Nej han klappat förr.
Han ditt hjerta ofta sökt
Att från synd det rena få.

3. O hur kan du säga än:
“Kom en annan gång”,
Då han så bedröfvad stått
Uti väntan lång?
Se för dig han döden led,
Och till dig står hans åtrå.