Lemna dig helt åt Jesus

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 26

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 26

1. Lemna dig helt åt Jesus;

Sjelf vill han helt bli din.

Se, med sin nådes fullhet

Vill han till dig gå in.

Lemna dig helt åt Jesus;

Förr blir dock allt ej väl.

Villigt din Gud och herre

Gif både kropp och själ.2. Lemna dig helt åt Jesus;

Han såsom ingen ann’

Hjelpa, upplyfta, bära,

Trösta, hugsvala kan.

Lemna dig helt åt Jesus;

Stilla för honom blif;

Hela ditt hjertas kärlek

Honom, din brudgum gif.3. Lemna dig helt åt Jesus;

Nu, nu i denna stund.

Han skall dig aldrig svika;

Evigt är hans förbund.

Lemna dig helt åt Jesus;

Sjelf vill han helt bli din.

Se med sin nådes fullhet

Vill han till dig gå in.