Låt ej basunen tystna

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 77

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 78

1. Låt en basunen tystna,
I, Herrens sändebud,
Men spriden ut det vida,
Att god är Herren Gud.
Prediken evangelium,
Och det för verlden all,
Till vittnesbörd för folken,
Och änden komma skall.
Prediken evangelium,
Och det för verlden all,
Till vittnesbörd för folken,
Och änden komma skall.

2. Så älskade Gud verlden,
Att han utgaf sin son,
Att hvem, som tror på honom,
Skall hafva full pardon.
För oss han gick i döden,
För oss han ock uppstod,
För oss, för oss utgöts ock
Hans dyra, helga blod.
För oss han gick i döden,
För oss han ock uppstod,
För oss, för oss utgöts ock
Hans dyra helga blod.

3. Är detta evangelium
Ej värdt att lyssna till?
O hvem vill blifva lycklig?
O säg— o säg, hvem vill?
Nu gäller göra valet,
Nu gäller taga mot
Guds gåfva fritt, för intet—
O hvem vill göra bot?
Nu gäller göra valet,
Nu gäller taga mot
Guds gåfva fritt, för intet—
O hvem vill göra bot?