Kommen, min faders välsignade

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 91

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 91

1. O låtom oss sjunga en hemlandssång,
Instämmen med fröjdfullt ljud.
Visst kännes vår resa båd’ svår och lång,
Men Jesus snart gifver bud:

Refrain.
Kommen, min faders välsignade;
Ett rike är er tillredt
Allt ifrån verldens begynnelse—
O kommen, besitten det.

2. Då ögat skall tindra af himmelsk glans,
Och hjertat af glädje slå;
Ja vi skola löpa i fröjdedans,
När hemmet vi skåda få.

3. Den staden är tillredd såsom en brud
Och glänser af ädelt guld.
Dess tempel är lammet, dess sol är Gud;
Af härlighet är den full.

4. Af dyrbara stenar dess murar stå
Och skina som middagssol.
På gyllene gator mång’ helgon gå
Hofverande för Guds stol.

5. Snart genom dess portar vi tåga fram
Att samlas vid lifsens elf; [The first 's' in 'lifsens' may have been something else.]
Snart skola vi der iden sälla hamn [The 'i' in 'iden' may have been something else.]
Välkomnas af Jesus sjelf.