Klippan står fast

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 47

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 47

1. Klippan står fast. På tidens strand
Hon reser sig mot himlens rand.
Remnad hon är, och ro beskär
Åt dem sig gömt i klyftan der.

Refrain.
Somligas hopp står på lös och sandig mull,
Andra sin lit satt till ära, gods och gull,
Jag byggt på klippan, som aldrig slås omkull,
Jesus, min urtidsklippa.

2. Hon är ett kors med famn så vid
Och sprider ut en strålglans blid.
Jag håller fast vid klippans fot
Och räds ej mera stormens hot.

3. Hon är ett torn, hvars höga topp
Sig sträcker till Guds himmel opp.
Öppen dess port för verlden står,
Och lycklig den, som der ingår.

References

  1. Mentions this in Jubelklangen, 1896 (no. 47)
  2. lasarsanger.antondesign.se page