Jubelklangen

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet Music

From Jubelklangen, 1896, no. 1

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 1

1. Hör jubelklangens enkla ljud,
Klara ljud, glada ljud,
En helsning bringar ifrån Gud.
Säll enhvar som tror den!
Se nu är salighetens dag,
Nådens dag, lifvets dag,
En tid af himmelskt välbehag
Hvilar öfver jorden.

Chorus:
O stora bud ifrån vår Gud!
Med väldig röst må sången skalla
Att enhvar till frihet kalla.
Frälsning bjudes fritt åt alla
Under nådens jubelår.

2. För verldens synder Jesus led,
Villigt led, tåligt led,
Ja dödens bittra kamp han stred
Att från död oss frälsa.
Hvar syndaträl kan nu bli fri,
Rättsligt fri, evigt fri.
Den fattige nu rik kan bli,
Sargad själ få helsa.

3. Så låtom oss till Herren gå,
Alla gå, genast gå,
Att nåd för nåd af honom få
Och vår hyllning bringa.
För verlden ljuda skall vår sång,
Glada sång, hjertats sång,
Tills inför lammets tron en gång
Bättre den skall klinga.

External Links