Jesus lefver

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 73

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 73

1. Jesus lefver, Jesus lefver
Och kan aldrig ändra sig;
Fader, moder, hem och framtid,
Allt han vara vill för mig;
Väg, der ingen väg jag finner,
Råd der intet råd jag vet;
Nog för himlen, nog för jorden,
Nog för tid och evighet.

2. Visst är köttet ännu mägtigt,
Visst är anden ännu svag,
Men min sak den är dock Herrens,
Och han hjelper dag från dag.
Och han ger hvad jag behöfver,
Särskildt för hvar särskild tid:
Ny hugsvalelse och starkhet,
Ny förlåtelse och frid.

3. O då, vill jag icke sörja,
Jesus sörja får för allt,
Ty han ger hvad jag behöfver
Och deröfver tusenfaldt.
Fri som blomman på sin tufva
Eller fågeln på sin qvist
Vill jag lefva för att sjunga
Blott om dig, o Jesus Krist.

4. Ja, må Jesussången klinga
Ljufligt öfver berg och dal,
Som ett genljud utaf sången
Ifrån lammets bröllopssal.
Gifs der intet annat ämne
För de frälstas sång en gång,
O, då vill jag ej på jorden
Sjunga någon annan sång.