Jesus bjuder barnen

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 64

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 64

1. Jesus bjuder barnen
Till sitt frälsarbröst.
Uti ordet ljufva
Hörs hans milda röst.
“Låten barnen komma—
Riket hör dem till”
Ej af dem ett enda
Herren sakna vill.

2. Vänta icke glädje
All din lefnadstid.
Här i verlden möter
Mycken nöd och strid.
Men din borg är Jesus,
Dit du ila får,
Och uti hans sköte
Intet ondt dig når.

3. Är din vänkrets liten,
Jesus är din vän.
När dig andra svika,
Han dig älskar än.
För de dolda snaror
På din vandringsstig
Har han sändt sin engel
Att bevara dig.

4. Jesus, dyre Jesus,
Jag vill följa dig,
Tro de fasta löften,
Som du gifvit mig.
Vårda du och led mig
Med din starka hand,
Tills jag lyckligt ingår
I det goda land.