Jesus är den gode herden

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 18

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 18

1. Jesus är den gode herden,
Som sitt lif för fåren låter,
Tröstar barnet, när det gråter,
Gifver evigt lif.

2. Jesus är den gode herden,
Som så väl de sina känner
Och dem älskar såsom vänner
Och är känd af dem.

3. Jesus är den gode herden,
Han vid namn. dem kallar alla,
Hjelper upp dem, när de falla:
Honom följa de.

4. Jesus är den gode herden,
I sin famn han vill dem trycka,
Ingen skall dem kunna rycka
Ur hans starka hand.