Jesus älskar mig

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 38

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 38

1. Jesus älskar mig, jag vet,
Nu och i all evighet.
Han ledsagar alltid mig,
Tryggt jag vandrar på min stig.

Refrain.
Ära ske Gud!
O min själ, gladligt sjung,
Sjung med Guds här i höjd.
Ära ske Gud!
Jag är barn åt en kung,
Jesu kärlek är min fröjd.

2. Han är den, som lif mig ger,
Tro, hopp, kärlek och än mer,
Räddar mig från satans nät,
Vaktar alla mina fjät.

3. När likt böljor mot min själ
Frestelserna slå— hur väl!
Herre Jesus, jag hos dig
Finner skydd och gömmer mig.