Jesus älskar

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 74

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 74

1. Låt hvart hjerta gladligt prisa
Honom, som oss älskar så.
Ljuft hans ord till barnen talar,
Af hans hand allt godt de få.

Refrain.
Jesus älskar, Jesus älskar,
Ljufva tanke på min stig!
Fastän jag är helt ovärdig,
Herren Jesus älskar mig.

2. Långt tillbaka, så vi lära,
Kommo barn till honom fram.
Han välsignade dem alla,
Tog dem huldt uti sin framn.

3. Till hans famn vi ock få komma
Likt de barn i fordom tid.
Äfven oss han vill välsigna,
Gifva oss sin nåd och frid.

4. O hvad kunna vi väl gifva
För hans kärlek rik och skön?
Värdes du, o Jesus, taga
Våra hjertan till din lön.