Jesus, vår Jesus

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 34

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 34

1. Jesus, vår Jesus, led oss vid handen,
Tills vi stå klädda i skinande skrud.
Lär oss lofsjunga med lossad tunga
Dig, som oss friköpt och vunnit åt Gud.

2. O du vår konung, du, du är värdig
Evigt att prisas med lofsångens ljud.
Lof, tack och ära dig vi hembära,
Att du oss friköpt och vunnit åt Gud.

3. Stor uti kärlek är du mot alla,
Varmast du älskar din längtande brud.
Snart vi derhemma lofvet uppstämma,
Att du oss friköpt och vunnit åt Gud.