Jerusalem, Jerusalem

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 45

Tunes

Lyrics

  • Poet: Karolina Wilhelmina Sandell-Berg (1832–1903), 1861
  • Copyright: public domain

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 45

1. Jerusalem, Jerusalem,
Som ofvantill är bygdt,
Ack inom dina portar först
Det blifver lungt och tryggt.

Refrain.
Mitt mål står klart, jag vill blott ett,
Blott ett, hvad än det kostar mig
Jerusalem, Jerusalem,
Jag vill, jag vill blott hem till dig.

2. Min härkomst ock ju är af dig,
Och jag är främling här,
I dig jag har mitt borgerskap,
I dig jag hemma är.

3. Jag hör till dina fria barn,
Ty Jesus gjort mig fri
Från satans band och lagens dom
Och synden slafveri.

4. Hvad under om jag längtar hem
Till dig, Guds helga stad,
Der jag en gång får hvila ut
Fullkomligt fri och glad!

5. Der ingen gråt skall vara mer
Och ingen värk som här
Och intet mörker, ingen natt,
Ty lam met solen är.