Jag såg en stjerna falla

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 76

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 76

1. Jag såg en stjerna falla
Ifrån Guds himmel blå,
Då tänkte jag på alla,
Som bort från Herren gå.
Då tänkte jag på alla,
Som bort från Herren gå.

2. O många tusen själar,
Som förr hört Jesus till,
Nu blifvit syndens trälar
Och fara åter vill.
Nu blifvit syndens trälar
Och fara åter vill.

3. De hafva mist sitt fäste,
Sin Gud, sin frid, sin tro
Som fogeln utan näste
De fara utan ro.
Som fogeln utan näste
De fara utan ro.

4. O fallna stjernor, arma,
O lampor utan glans,
Må Herren sig förbarma
Och föra er till sans!
Må Herren sig förbarma
Och föra er till sans!

5. Stån redo, bröllopstärnor,
Se Jesus kommer snart.
O vaknen, fallna stjernor,
Stån upp och strålen klart.
O vaknen, fallna stjernor,
Stån upp och strålen klart.

6. Stån upp, I släckta vekar,
Och söken nåd hos Gud,
Flyn undan verldens lekar,
Och frukten Herren Gud.
Flyn undan verldens lekar,
Och frukten Herren Gud.

7. Den blinda verlden skalkas
Och drömmer tiden bort,
Med fasa domen nalkas—
Med jemmer inom kort.
Med fasa domen nalkas—
Med jemmer inom kort.

8. Man skämtar ej bort döden
Och ej bort Herrens dom.
Man tviflar ej bort glöden,
Som brinner derbortom.
Man tviflar ej bort glöden,
Som brinner derbortom.