Jag har en vän

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 46

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 46

1. Jag har en vän, vet du hans namn?
Det är en stjerna blid,
Som strålar utur himlens famn
I outsäglig frid.

2. Han blödt ur många djupa sår
För mina synders skull,
Och städs han vid min sida går
Så mild och kärleksfull.

3. Ej något ondt kan skada mig,
Om jag har honom kär.
Den, som har sådan vän hos sig,
Fullkomligt tryggad är.

4. Hur jordens öden vexla här,
Hvad vind det ännu blås,
Min vän för evigt trofast är,
Och jag skall ej förgås.

5. O Jesus, du är all min tröst,
Till dig min längtan står.
Ack, drag mig, drag mig till ditt bröst
Och dina helga sår.