Jag är lycklig i min Gud

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 36

With tune ending 1

With tune ending 2

With both endings

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 36

1. Ärans konung vill jag prisa
För hans ledning vis och huld.
Dag för dag mer lätt jag vandrar,
Sedan han utströk min skuld.

Refrain.
Jag är lycklig i min Gud,
Gladt jag vandrar i hans bud.
Jag är lycklig i min Gud,
Så lycklig i min Gud.

2. Riklig frid han ger de sina,
Som på honom byggt sin tro.
Bördor lättas, själen skådar
Ända in i himlens ro.

3. När vår konung återkommer
Med basunaljud från höjd,
Må vi redo stå att möta
Herren Kristus då med fröjd!