Jag är en liten pilgrim

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 10

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 10

1. Jag är en liten pilgrim

Och stadd på resa hem,

Jag ämnar snart inträda

I Guds Jerusalem.

O, dyre Herre Jesus,

Städs led mig vid din hand,

Att jag ej må förvillas

I detta främlingsland.2. Jag är en liten pilgrim

Och vet, att Jesus sagt,

Att han skall mig bevara

Och hålla mig vid magt.

Ja hjelp, o käre Jesus,

Ditt eget lilla lam,

Att jag ej må uppgifvas

Men lyckligt komma fram.3. Jag är en liten pilgrim

Och önskar nu blott ett:

Att göra Jesu vilja

Och blifva synden qvitt.

Så är jag verkligt lycklig

Och skall så evigt bli,

Ty han, som mig har friköpt,

Har gjort mig rättsligt fri.4. Jag är en liten pilgrim,

Jag sjunger än en gång,

Men väntar snart i himlen

Få sjunga lammets sång,

Då jag bland alla frälsta

Är löst från allt besvär.

Ja, låt mig, dyre Jesus,

Snart bo i glädjen der.