I djupet af mitt hjerta

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 92

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 92

1. I djupet af mitt hjerta
En stad jag högt ätrår:
Jerusalem, det sälla hem,
Der all min nöd och smärta
Sitt pass och afsked får.
I djupet af mitt hjerta
En stad jag högt ätrår.

2. Se den på tronen sitter
Der råder öfver dem
Med evig frid— der fins ej strid,
Ty ingen ond och bitter
Bor i Jerusalem.
Se den på tronen sitter
Der råder öfver dem.

3. Men på de vida vatten
Hvar finner jag dock väg?
Bland blinda skär hvar vägen är
I storm och mörka natten
Till hemmet, säg, o säg.
Ack på de vida vatten
Hvar finner jag dock väg?

4. Jo du mig visar vägen,
Min dyre frälsare.
Och vägen går i dina spår.
Sjelf hjelplös och förlägen
Jag blott på dig vill se.
Ja du mig visar vägen,
Min dyre frälsare.

5. Så äfven jag skall vinna
I Jesu Kristi namn.
Ja också jag så arm och svag
Skall en gång målet hinna
I härlighetens hamn.
Så äfven jag skall vinna
I Jesu Kristi namn.