I den staden

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 68

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 68

1. I den staden uti fjerran,
Der guldgator glimma,
Skola vi, som älska Herren,
För evigt få bo.

Refrain.
Tänk hur saligt det blifver,
Han kronan oss gifver,
Och med palmer i händer
Vi sjunga hans namn.

2. Inga tårar kinden bränna,
Ty ingen der gråter,
Inga sorger skall man känna;
Der fins ingen död.

3. Vännen Jesus skall oss föra
Till lefvande källor.
Intet mera skall då störa
Vår glädje och sång.

4. Må vi alla, unga, gamla,
Få bo i den staden.
Jesus till sig, vill oss samla;
Tag mot honom nu.