I den sena midnattsstunden

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 25

Tunes

Lyrics

  • Poet: L. L—m.
    • The hymnal I transcribed this hymn from likes to use abbreviations. If you have any idea who this is, let us know. Veramet 03:16, 23 July 2010 (UTC)
  • Copyright: public domain

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 25

1. I den sena midnattsstunden
Står vid hjertats dörr
Än en trogen vän och klappar
Såsom ofta förr.
Står han våt af daggens droppar
Utom dörren än,
Eller har du slutligt öppnat
För din bäste vän?

2. Döden klappar, än på kojan
Än på kungens borg.
Fåfängt du då stänger dörren
För den bittra sorg.
Jesus väntar mild och tålig,
Men du öppnar ej.
Döden klappar, kan du stänga
Ock för honom? Nej.

3. En gång ropar du kanhända:
“Herre, släpp mig in.
Öppna för mig perleporten—
Jag, jag är ock din.”
Tänk, om Herren då dig svarar
I den mörka ängd:
“Du för mig ej velat öppna—
Nu min dörr är stängd.”

4. Dock du hör ju honom ännu
Klappa på hos dig.
O så öppna då för honom—
Dagen närmar sig,
Dagen som skall allt förklara
I dess rätta ljus.
Må ock du ett rum då finna
I din faders hus.