I Cannot Tell How Precious

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Swedish sheet music using tune from Jubelklangen, 1896, no. 77

Tunes

Lyrics

External lyrics

Swedish lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 77

1. Jag kan ej fullt omtala,
Hur dyr mig Jesus är,
Se’n till hans famn jag kommit
Och funnit frihet der.
Jag mägtar ej hans godhet
Beprisa, som sig bör.
Om du till honom kommer,
Skall du förstå, hvarför.

Refrain.
Jag kan ej nog beprisa
Min dyre frälsare;
Jag kan dig endast bedja
Att komma, smaka, se.

2. Jag kan ej honom tjena
Så mycket, som jag vill;
Jag vill dock göra något,
Om Gud ger nåd dertill.
Ty dog han ej på korset
För hvarje menskosjäl?
För mig helt visst min Jesus
Då led och dog jemväl.

3. När jag på Jesus tänker,
Då fylles jag med tröst;
För mig han är så dyrbar,
För honom höjs min röst.
Jag vet, att han i höjden
Åt mig beredt en stad,
Der jag skall bo hos honom
För evigt fri och glad.